Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 04-01-2023 om 20:39

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Cerato is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Cerato, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Cerato is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Disclaimer
De gegevens over Cerato op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Cerato te verstrekken. De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Cerato kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Informatie op deze website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews. Cerato doet haar best om deze reviews te alle tijde te beoordelen, maar is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven nooit de mening of het beleid van Cerato weer.

Cerato
support@cerato.be
Kerkstraat 21/201
8580 Avelgem (België) (Geen bezoekadres)
KBO-nummer: BE0748923637
BTW-nummer: BE0748923637